Regulamin Porządkowy Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego „Bieszczadzki Trakt” w Ustrzykach Dolnych

1. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 14.00, kończy o godz. 10.00.
2. Podczas dokonywania formalności związanych z pobytem w Ośrodku należy okazać ważny dokument tożsamości (dowód osobisty/paszport).
3. Przekazanie i oddanie pokoju następuje w obecności pracownika Ośrodka, po uprzednim dokonaniu zapłaty za okres objęty rezerwacją.
4. Wszelkie usterki wynikłe w trakcie użytkowania pokoju należy zgłaszać na bieżąco pracownikom Ośrodka.
5. Wszelkie ewentualne reklamacje z tytułu nienależycie świadczonych usług należy zgłaszać bezpośrednio Kierownikowi Ośrodka.
6. Za uszkodzone lub zagubione przedmioty oddane do użytkowania, goście ośrodka ponoszą pełną odpowiedzialność materialną.
7. Szkody powstałe z winy gości rozliczane są na miejscu.
8. Należy zachować należytą staranność związaną z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania pokoju. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w pokojach przedmioty wartościowe i pieniądze, jeżeli goście ośrodka nie dopilnują podstawowych środków bezpieczeństwa. 1
9. Cisza nocna obowiązuje w godzinach od 22.00 do 7.00 rano.
10. Osoby zakłócające spokój i porządek w Ośrodku mogą być usunięte z Ośrodka bez prawa do zwrotu opłaty.
11. Osoby niezameldowane w Ośrodku, a przebywające w nim po godz. 22:00 zobowiązane są do jego opuszczenia.
12. Parkowanie dozwolone jest wyłącznie na miejscach parkingowych wyznaczonych do tego celu. Parking Ośrodka jest bezpłatny, niestrzeżony.
13. Pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 w Ośrodku dozwolony jest wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
14. Zakaz palenia papierosów obowiązuje w pokojach oraz we wszystkich pomieszczeniach Ośrodka.
15. Ośrodek nie jest przystosowany do pobytu zwierząt.
16. Zakazuje się używania dodatkowych urządzeń elektrycznych o mocy powyżej 1200W, nie stanowiących elementów wyposażenia pokoi.
17. Za zgubienie klucza do pokoju obowiązuje opłata w kwocie 40 zł.
18. Zgodnie z Ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Chorągiew Podkarpacką ZHP z siedzibą przy ul. Hetmańskiej 9, 35-045 Rzeszów będącej Administratorem Danych Osobowych, zawartych w ankiecie danych dotyczących mnie oraz członków mojej rodziny, w celu realizacji świadczeń. Oświadczam, że dane podaję dobrowolnie, posiadam wiedzę o prawie wglądu do treści danych, ich poprawiania, modyfikacji oraz skorzystania z innych uprawnień wynikających z ww. Ustawy.
19. Personel Ośrodka służy Gościom wszelką pomocą.
20. Regulamin pobytu w Ośrodku wchodzi w życie z dniem 01.01.2019 roku.

Informacje

Adres

ul. Korczaka 11

Ustrzyki Dolne, 38-700

e-mail.: stanislaw.garbacki@zhp.net.pl

tel: +48 513 662 709

Godziny otwarcia biura

Prosimy o kontakt telefoniczny.

Facebook